13 ივლისს KHIDI-ში დაუკრავენ კლუბის რეზიდენტი, მსოფლიო ტექნო სცენის ერთ-ერთი გამორჩეული უკრაინელი არტისტი Stanislav Tolkachev, ბერლინელი Eric Goldstein და Konstanze Bathseba Zippora ბნელ, ატმოსფერულ ტექნოზე ორიენტირებული და ბრიტანული პოსტ-ინდუსტრიული აქრტების მიერ შთაგონებული პროექტით OAKE, ასევე კლუბის რეზიდენტი, ქართული ტექნო სცენის პიონერი აჩი თაბუკაშვილი პროექტით Vulkanski. G2-ში დაუკრავენ კლუბის რეზიდენტი ლადუკა ნინუა პროექტით Oimactta და Bero. I Pre-sale: 20 GEL II Pre-sale: 30 GEL Door: 30 GEL

FRIDAY 13 JULY

20.00 

Only Single ticket purchase available