13 მაისს KHIDI წარმოგინდგენთ ბოლო წლების ერთ-ერთი ყველაზე დიდი კულტურული მნიშვნელობის მქონე ლეიბლის AUFNAHME + WIEDERGABE შოუქეისს, რომელიც 2019 წლიდან კლუბის რეზიდენტია.

2011 წლიდან, Philipp Strobel-ისა და Gabriel Brero-ს მიერ დაარსებულმა ლეიბლმა თავი მოუყარა მუსიკალური ჟანრების ფართო სპექტრს და გამოსცა 100-ზე მეტი რელიზი. ლეიბლის ოპერირების ტემპს ხელს უწყობს მუსიკალური თავისუფლება და უდიდესი ჟანრობრივი დიაპაზონი.

შოუქეისზე დაუკრავს ლეიბლის დამფუძნებელი Phlipp Strobel და ლეიბლის ოჯახის წევრები: გერმანული დუო Schwefelgelb [LIVE], ლეიბლის Detour დამფუძნებელი და AUFNAHME + WIEDERGABE-ს მენეჯერი Chloe Lula და კლუბის რეზიდენტი, ადგილობრივი სცენის გამორჩეული წარმომადგენელი OTHR. G2-ის სცენაზე ქართველი დიჯეი Kote Japaridze და Vako T წარდგებიან.

უკრაინისთვის შემოწირულობის გაღება შესაძლებელი იქნება კლუბის შესასვლელში.

On May 13, KHIDI presents AUFNAHME + WIEDERGABE night, one of the most culturally significant labels of recent years, which has been the club’s resident since 2019.

Founded in 2011 by Philipp Strobel and Gabriel Brero, the label has amassed a wide range of music genres and released more than 100 releases. The pace of the label operation is facilitated by musical freedom and large genre range.

Label founder Phlipp Strobel and A+W family members take the KHIDI stage for the night: German duo Schwefelgelb [LIVE], Detour Records founder and AUFNAHME + WIEDERGABE manager Chloe Lula, along with club resident, DJ, and live performer – OTHR. G2 stage hosts house music Georgian DJs: Kote Japaridze and Vako T.

Donations for Ukraine will be possible at the club entrance.

A+W NACHT | FRIDAY 中 MAY 13

50.00 

Only Single ticket purchase available