3 აგვისტოს G2-ში დაუკრავენ კლუბის რეზდენტი ლადუკა ნინუა პროექტით Oimactta და ელექტრო დუო MAY MOON. I Pre-sale: 10 GEL II Pre-sale: 15 GEL Door: 20 GEL

FRIDAY 3 AUGUST

10.00 

Only Single ticket purchase available