საკლუბო ღამეზე დასწრება შესაძლებელია სამი სავალდებულო წარდგენის შემთხვევაში:

• მწვანე პასპორტი (Georgia e-Health-ის აპლიკაცია) 

• ღონისძიების ონლაინ ან ფიზიკური ბილეთი

• პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა.

მწვანე პასპორტის საკლუბო კრიტერიუმებია:

• სრულად ვაქცინირებული + 14 დღე

• კოვიდ გადატანილი & გამოჯანმრთებული (ბოლო 6 თვე)

• PCR ტესტის უარყოფითი პასუხი (48 საათი).

გაითვალისწინეთ:

არ დაიშვებიან მხოლოდ ანტიგენის სწრაფი ტესტის უარყოფითი პასუხის მქონე პირები.

დამატებით რეგულაციებთან (2G+ სერტიფიკატი) დაკავშირებით ინფორმაციას მოგაწვდით უახლოეს დღეებში.

I PRE-SALE: 40 GEL

II PRE-SALE: 50 GEL

III PRE-SALE: 60 GEL

DOOR: 60 GEL

On January 14th, local and international residents of the club: CHRISTOPH FAUST, REGAL and YANAMASTE will play on the main stage. Along them HENNING BAER will present his debut set at KHIDI.

G2 will host SEVDA and other local scene representatives ASTROGNITA, G.KURA and MORB.

______________________________

In order to attend the club night, one should present:

• Green Passport (Georgia e-Health application)

• Online or door ticket

• ID

Green Passport club criteria: 

• only fully vaccinated (14 days after the last shot)

• covid recovered and healed (last 6 months) 

• PCR negative result (48 hours)

No rapid test is allowed.

FRIDAY 中 JANUARY 14

60.00 

Only Single ticket purchase available