17 ივნისს KHIDI წარმოგიდგენთ ესპანეთში დაფუძნებულ არგენტინელ არტისტს, ლეიბლის Traut Muzik დამფუძნებელსა და ემბიენთ პროექტის Telluric Lines ავტორს – Jonas Kopp. მასთან ერთად დაუკრავენ Krill Music-ის დამაარსებელი Espen Lauritzen და იტალიელი პროდიუსერი, დიჯეი და ლეიბლის Avian ოჯახის წევრი D-Leria. არტისტებთან ერთად კლუბის ადგილობრივი რეზიდენტი გიგა არაბული იგივე Frequency Shifter წარდგება. G2-ის სცენა დაეთმობა KHIDI-ს რეზიდენტ არტისტს, ლეიბლის Expeditions Above მფლობელს, მულტიმედია არტისტს – Saphileaum და ლეიბლის Transfigured Time თანადამფუძნებელს, ლოკალურ დიჯეის – Ash Scholem.

უკრაინისთვის შემოწირულობის გაღება შესაძლებელი იქნება კლუბის შესასვლელში.

On June 17, KHIDI welcomes Jonas Kopp, a Spanish-based Argentine artist, founder of the label Traut Muzik, and author of the ambient project Telluric Lines. He will be joined by Espen Lauritzen, founder of the label Krill Music, and Italian producer and DJ, member of Avian imprint D-Leria. Along with the artists, the local resident of the club Giga Arabuli aka Frequency Shifter will play. G2 will host KHIDI’s resident artist, founder of the label Expeditions Above, multimedia artist – Saphileaum, and local DJ, co-owner of Transfigured Time imprint Ash Scholem.

Donations for Ukraine will be possible at the club entrance.

FRIDAY 中 JUNE 17

30.00 

Only Single ticket purchase available