30 სექტემბერს კლუბის მთავარ სცენაზე KHIDI-ს რეზიდენტები: OTHR, Yanamaste და Saphileaum, მათ მიერ მოწვეულ არტისტებთან ერთად: Objector Trax, Script და Altrd Being, B2B სეტებს დაუკრავენ. G2-ის სცენაზე ლოკალური შემსრულებლები წარდგებიან ერთმანეთის მხარდამხარ: TES-ის რეზიდენტები Generali Minerali & FJAARTAF და Knaughty & Soulcry. On September 30th, KHIDI residents: OTHR, Yanamaste and Saphileaum will play B2B with their invited artists: Objector Trax, Script and Altrd Being. G2 will host B2B sets by local artists: TES residents Generali Minerali & FJAARTAF and Knaughty & Soulcry.

FRIDAY 中 SEPTEMBER 30

Event Date: 30.09.2022
KHIDI: OTHR B2B OBJECTOR TRAX | YANAMASTE B2B SCRIPT | SAPHILEAUM B2B ALTRD BEING
G2: GENERALI MINERALI B2B FJAARTAF | KNAUGHTY B2B SOULCRY
I PRE-SALE: 40 GEL
II PRE-SALE: 50 GEL
III PRE-SALE: 60 GEL
DOOR: 60 GEL

40.00 

Only Single ticket purchase available