13 აპრილს G2-ში დაუკრავს ლეიბლ AUFNAHME+WIEDERGABE -ს ოჯახის წევრი ბერლინში მოღვაწე ნიუ-იორკელი დიჯეი და ხმის დიზაინერი Joey Blush სასცენო სახელით BLUSH RESPONSE, რომელსაც მასპინძლობას კლუბის რეზიდენტები ლეონ ლოლიშვილი პროექტით BOYD SCHIDT და გიგა არაბული იგივე FREQUENCY SHIFTER გაუწევენ. I Pre-Sale: 15 GEL II Pre Sale: 25 GEL Door: 25 GEL

G2: SATURDAY 13 APR

15.00 

Only Single ticket purchase available