28 მაისს G2-ში კლუბის ლოკალური რეზიდენტი და ლეიბლის Sonic Groove ოჯახის წევრი, პიონერი ლეონ ლოლიშვილი იგივე Boyd Schidt დაუკრავს. მასთან ერთად წარდგებიან ადგილობრივი სცენის ახალგაზრდა წარმომადგენელი, ხმის ინჟინერი Levan Andiashvili და პრაღაში დაფუძნებული ქართველი დიჯეი და პროდიუსერი Ly Sas. უკრაინისთვის შემოწირულობის გაღება შესაძლებელი იქნება კლუბის შესასვლელში. On May 28, G2 will host club’s local resident and a member of Sonic Groove imprint, pioneer Leon Lolishvili aka Boyd Schidt. He will be joined by a young representative of the local scene, sound engineer Levan Andiashvili and Georgian DJ and producer based in Prague Ly Sas. Donations for Ukraine will be possible at the club entrance.

G2: SATURDAY 28 MAY

20.00 

Only Single ticket purchase available