11 თებერვალს G2-ის სცენაზე დაუკრავენ კლუბის რეზიდენტი, ადგილობრივი სცენის მნიშნველოვანი ფიგურა OTHR და ასევე ლოკალური სცენის წარმომადგენელი, ლეიბლის HOUND დამფუძნებელი Ćyan ID.

On February 11th, G2 will host the resident of the club, a prominent figure of the local scene OTHR with a local producer and DJ, founder of HOUND imprint Ćyan ID

G2: SATURDAY 中 FEBRUARY 11

Event Date: 11.02.2023
G2: OTHR | CYAN ID
I PRE-SALE: 20 GEL
II PRE-SALE: 30 GEL
DOOR: 30 GEL