18 თებერვალს G2-ში კლუბის რეზიდენტები და ადგილობრივი სცენის გამორჩეული შემსრულებლები დაუკრავენ: ლეიბლის Sonic Groove ოჯახის წევრი Boyd Schidt და თბილისსა და პარიზში დაფუძნებული დიჯეი Liza Rivs

On February 18th, G2 will host the club’s residents and exceptional members of the local electronic music scene: Sonic Groove label family member Boyd Schidt and Paris/Tbilisi based DJ Liza Rivs

G2: SATURDAY 中 FEBRUARY 18

Event Date: 18.02.2023
G2: BOYD SCHIDT | LIZA RIVS
I PRE-SALE: 20 GEL
II PRE-SALE: 30 GEL
DOOR: 30 GEL