24 მარტს KHIDI წარმოგიდგენთ: ქართველი დიჯეი და ლეიბლ Transfigured Time-ის ერთ-ერთი დამაარსებელი Ash, KHIDI-ს რეზიდენტი დუო Greenbeam & Leon-ის ნაკლებად აგრესიული, ჰარმონიული და მელანქოლიური ჟღერადობით გამორჩეული პროექტი Autumn Tree I Pre-sale: 10 GEL II Pre-sale: 15 GEL Door: 20 GEL

SATURDAY 24 MAR

15.00 

Only Single ticket purchase available