11 ივნისს G2-ში ლოკალური სცენის ახალი ტალღის წარმომადგენლები, ელექტრო ჟღერადობაზე დაფუძნებული პროექტებით KNAUGHTY და KYOMA დაუკრავენ. On June 11, KNAUGHTY and KYOMA, new representatives of the local scene will play at G2 showcasing their electro based sounds.

SATURDAY 中 JUNE 11

20.00 

Only Single ticket purchase available