კლუბი KHIDI იწყებს ახალ პროექტს – “Sevda Invites” რომლის ფარგლებშიც 3 თვეში ერთხელ მსმენელს საშუალება ექნება G2-ში, კლუბის რეზიდენტი ლადუკა ნინუას მიერ მოწვეული ლოკალური და არალოკალური არტისტები მოისმინოს. პროექტის პირველ ღონისძიებაზე Sevda კლუბ Mtkvarze-ს რეზიდენტებს BERO, PARNA, YVES მოიწვევს.                

SATURDAY 26 OCT

16.00 

Only Single ticket purchase available