30 ნოემბერს G2-ის ოთახში 2017 წელს დაარსებული ესპანური კოლექტივის BAHN. შოუქეისი გაიმართება, რომელზეც ამავე კოლექტივის წევრები: RØTTER, CYKLOS და ASH დაუკრავენ. არტისტებს მასპინძლობას KHIDI-ს ახალგაზრდა რეზიდენტი ირაკლი დანელია იგივე YANAMASTE გაუწევს.

G2: SATURDAY 30 NOV

21.00 

Only Single ticket purchase available