2 ივლისს KHIDI წარმოგიდგენთ მრავალშრიანი აუდიო-ვიზუალური პროექტის Excavation შოუქეისს, რომელსაც კურირებს დიუსელდორფული ჯგუფი About Repetition. პრეზენტაცია მოიცავს სხვადასხვა მედიუმით გამოხატულ სამ საფეხურს:

I ნაწილი: წიგნის პრეზენტაცია
22:00 – 23:30

8 არტისტი წარმოგიდგენთ ნიმუშებს, ფოტო კადრებისა და ქაღალდზე ტექსტის გამოყენებით.

II ნაწილი: კინოფილმის Excavation ჩვენება/პრეზენტაცია
23:30 – 00:00

III ნაწილი: მუსიკალური წარმოდგენა
00:00 – END

* Felix Lindner
* Anodized
* Hidonash
* Ozip_402

About Repetition-ის გუნდის წევრი არტისტები შეასრულებენ დიჯეი სეტებს, რომლებიც აგებულია ერთ კომპოზიციაზე და შექმნილია სპეციალურად პროექტისთვის Excavation.

TICKETS:

I PRE-SALE: 20 GEL
II PRE-SALE: 30 GEL
DOOR: 40 GEL
_____________________________________________________________________

Excavation is a multi-stage audiovisual presentation curated by the About Repetition e.V. working group EXC from Dusseldorf, Germany. The presentation consists of 3 consecutive levels of excavating oneself, each using a dedicated medium. Here, each level builds upon the preceding to transition from something to nothing.

Part 1: Book Presentation
22:00 – 23:30

For the introductory level, 8 book artists present exemplars that captivate the motives of excavation using just stills and text on paper. This establishes the excavation site as a basis for further endeavors.

Part 2: “Excavation” Film Presentation
23:30 – 00:00

Screening of the motion picture excavation. The introductory ideas of the first level are set into motion. The text now becomes voice and the films original soundtrack is introduced. The added media drill deeper into the motives of excavation. Participants understanding of the concepts is expanded through the use of more senses.

Part 3: Musical Performance
00:00 – END

About Repetition e.V. DJs perform their excavation DJ Sets. Each DJ-Set builds on the basis of one original composition specifically created for excavation which includes auditory references to the film. A custom track-selection modeling the motives of excavation with experimental dance music. The order of performances is laid out to illustrate further sub-levels of progressively deeper levels of excavation.

Line-up:
* Felix Lindner
* Anodized
* Hidonash
* Ozip_402

This level of excavation requires active participation of the recipients. It invites the guests to apply the ideas from the previous two levels and take in part in a ceremonial excavation through music that extends throughout the night. Further personal levels of excavation and epiphanies may lie beyond and can be discovered during the dance-floor-workout and various chats with members of About Repetition e.V.

SATURDAY 中 JULY 2

20.00 

Only Single ticket purchase available