9 ივლისს G2 ადგილობრივი სცენის ახალგაზრდა წარმომადგენლებს: დიჯეისა და პროდიუსერს Clinical Hates, რომელიც ავტორია რელიზების ისეთ ლეიბლებზე, როგორიცაა: NineTimesNine, Scuderia Records, SCTR და დამწყებ დიჯეის Nitsa უმასპინძლებს. On July 9, G2 will host young representatives of the local scene: DJ and producer, author of releases on labels such as: NineTimesNine, Scuderia Records, SCTR – Clinical Hates, and newcomer Nitsa.

SATURDAY 中 JULY 9

20.00 

Only Single ticket purchase available