1 ოქტომბერს G2-ში ადგილობრივი შემსრულებლები დაუკრავენ: ესპანური ტექნო მოძრაობის HEX წევრი Downwell, ლეიბლის Fear No System და ღონისძიებების სერიის Signali დამფუძნებელი Crime და ლოკალური სცენის ახალი ტალღის წარმომადგენელი Comethisfar. On October 1st, local artists will play at G2: Downwell, a member of the Spanish techno movement HEX, founder of the Fear No System label and the Signali event series – Crime and a representative of the new wave of the local scene – Comethisfar.

G2: SATURDAY 中 OCTOBER 1

Event Date: 01.10.2022
G2: DOWNWELL | CRIME | COMETHISFAR
I PRE-SALE: 20 GEL
II PRE-SALE: 30 GEL
DOOR: 30 GEL

20.00 

Only Single ticket purchase available